Nooit meer vergaderen

Scrumceremonies
Over stand-ups en andere scrumceremonies De mensen met wie ik vaak samenwerk weten het inmiddels: ik heb een broertje dood aan vergaderen. Als zelfstandig ondernemer ligt het maandagochtendoverleg gelukkig al weer geruime tijd achter me. Ook met collega’s in de maatschap en projecten, weet ik het vergadercircus tot het minimale te beperken. Toch werk ik heel veel samen, in wisselende teams. Hoe doe je dat dan zonder vergaderen, vraag je je misschien af? Ik hou van teamwork. In een goed team komen verschillende perspectieven en kennis samen. In de uitwisseling scherp je elkaars gedachten ...
More

Scrum in het onderwijs

Docenten zijn enthousiast om Scrum toe te passen in hun lessen. Dat wil zeggen: om hun leerlingen te laten Scrummen. En terecht. Het geeft leerlingen meer autonomie, ze leren effectief samenwerken en ze leren hun eigen kwaliteiten kennen. Zeker bij vakken waar leerlingen in projecten werken, zoals Informatica, Natuur, Leven en Technologie (NLT) en Ontwerp & Onderzoek (O&O) ligt het voor de hand om Scrum in te zetten. In de praktijk valt het echter nog niet mee om dit tot een succes te brengen. Bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland geven we cursussen over hoe je Scrum in het onderwijs kunt...
More

5 Scrum-tips voor non-IT product owners

ijsbergfinal2
‘Mijn team is lekker aan het scrummen, de samenwerking gaat goed. Maar het levert nog niet altijd de gewenste resultaten op. Mijn team loopt soms vast of gaat zelf eigen doelen stellen. Hoe kan ik mijn rol als product owner het beste invullen om het beste uit het team te halen?’ Scrum werd jarenlang vooral toegepast in de IT-sector, maar het succes van scrum werkt aanstekelijk en steeds meer organisaties buiten de IT gaan ook over op deze effectieve en wendbare projectaanpak. De ervaringen in de IT zijn relevant, maar daarbuiten niet altijd 1-op-1 toepasbaar. In dit blog vijf praktische tip...
More

Scrum en verder: verbreding van je agile toolkit

Communicatie Scrum
Scrum is een laagdrempelige aanpak om projecten op een wendbare manier uit te voeren. Zoals in Scrum in Actie is te lezen kan je er uiteenlopende dingen mee doen, zoals je huis verbouwen, het versnellen van innovatie of het ontwerpen van een brug. Als scrum naar meer smaakt kan je tegen uitdagingen aanlopen die Scrum te boven lijken te gaan. Voor die situaties zijn er aanpakken die goed te combineren zijn met Scrum, omdat ze op dezelfde agile filosofie gebaseerd zijn: korte cycli van leren en verbeteren het elimineren van verspilling zelforganisatie van teams Echte agile wizards vin...
More

Waarom Scrum meer is dan een trucje

sprong
Scrum is hip en wordt overal voor gebruikt. Maar dat gaat niet altijd helemaal goed. Is Scrum bijvoorbeeld geschikt voor een heidag en wanneer ben je nou echt aan het scrummen? Als je inderdaad post-its gebruikt, en met een team werkt aan een gezamenlijke opdracht van een opdrachtgever die je product owner noemt, ben je al een heel eind op weg. Maar wil je er echt alles uithalen? Dan kun je niet zonder een agile mindset. Het agile kompas Scrum is een framework dat te herleiden is tot het agile gedachtengoed. De agile filosofie bevat een heilig vertrouwen in mulltidisciplinair, kortcyclisch...
More