Scrum en verder: verbreding van je agile toolkit

Communicatie Scrum
Scrum is een laagdrempelige aanpak om projecten op een wendbare manier uit te voeren. Zoals in Scrum in Actie is te lezen kan je er uiteenlopende dingen mee doen, zoals je huis verbouwen, het versnellen van innovatie of het ontwerpen van een brug. Als scrum naar meer smaakt kan je tegen uitdagingen aanlopen die Scrum te boven lijken te gaan. Voor die situaties zijn er aanpakken die goed te combineren zijn met Scrum, omdat ze op dezelfde agile filosofie gebaseerd zijn: korte cycli van leren en verbeteren het elimineren van verspilling zelforganisatie van teams Echte agile wizards vin...
More

Waarom Scrum meer is dan een trucje

sprong
Scrum is hip en wordt overal voor gebruikt. Maar dat gaat niet altijd helemaal goed. Is Scrum bijvoorbeeld geschikt voor een heidag en wanneer ben je nou echt aan het scrummen? Als je inderdaad post-its gebruikt, en met een team werkt aan een gezamenlijke opdracht van een opdrachtgever die je product owner noemt, ben je al een heel eind op weg. Maar wil je er echt alles uithalen? Dan kun je niet zonder een agile mindset. Het agile kompas Scrum is een framework dat te herleiden is tot het agile gedachtengoed. De agile filosofie bevat een heilig vertrouwen in mulltidisciplinair, kortcyclisch...
More