Waarom Scrum meer is dan een trucje

sprong
Scrum is hip en wordt overal voor gebruikt. Maar dat gaat niet altijd helemaal goed. Is Scrum bijvoorbeeld geschikt voor een heidag en wanneer ben je nou echt aan het scrummen? Als je inderdaad post-its gebruikt, en met een team werkt aan een gezamenlijke opdracht van een opdrachtgever die je product owner noemt, ben je al een heel eind op weg. Maar wil je er echt alles uithalen? Dan kun je niet zonder een agile mindset. Het agile kompas Scrum is een framework dat te herleiden is tot het agile gedachtengoed. De agile filosofie bevat een heilig vertrouwen in mulltidisciplinair, kortcyclisch...
More